Szanowni Państwo !

Zapraszamy do udziału w cyklu konferencji "Postępy w gastroenterologii dziecięcej 2017", na których będą przedstawiane najważniejsze zagadnienia z gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci poruszane na IX Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, który odbył się w dniach 26-28 czerwca 2016 roku.

Program każdej z konferencji będzie się składał z następujących bloków tematycznych:
1) metody diagnostyczne
2) gastroenterologia
3) hepatologia
4) żywienie.

Zaplanowaliśmy dwa jednodniowe spotkania w:

Warszawa - 7 października 2017

Lublin - 25 listopada 2017

Tematyka wykładów będzie podkreślać nowości w poszczególnych dziedzinach i dawać uczestnikom podsumowanie nowych doniesień, ze skupieniem na pracach i wytycznych z ostatnich 2 lat. Jednocześnie tematyka wykładów będzie odpowiadać zainteresowaniom i potrzebom lekarzy pracujących w POZ i ośrodkach I i II stopnia referencyjności.

Serdecznie zapraszam do udziału !


dr hab. med. Jarosław Kwiecień
prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Hepatologii i Żywienia Dzieci
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40