Warszawa, 7 października 2017


Kierownik naukowy: dr hab. med. Jarosław Kwiecień
Prowadzący konferencję: prof. dr hab. med. Piotr Socha


Program konferencji


10:00

Sesja I. Nowości w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci

Wybrane badania laboratoryjne w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci: kalprotektyna, badania genetyczne, badania immunologiczne – zasady interpretacji wyników, przydatność w codziennej praktyce.

dr hab. med. Grzegorz Oracz

Nowe techniki badawcze w endoskopii i w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.

dr hab. med. Grzegorz Oracz

Przerwa

11:15

Sesja II. Nowości w gastroenterologii dziecięcej

Kryteria Rzymskie IV – nowe wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego: kolka niemowlęca, zaparcie, czynnościowe bóle brzucha.

dr hab. med. Andrea Horvath

Celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, alergia na pszenicę – aktualne spojrzenie na spektrum chorób związanych z glutenem.

dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc

Nieswoiste zapalenia jelit (choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) – współczesne możliwości profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia.

dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc

Przerwa

12:50

Sesja III. Nowości w hepatologii dziecięcej

Kamica żółciowa – narastający problem w pediatrii: etiologia, diagnostyka, zasady postepowania w praktyce ambulatoryjnej.

prof. dr hab. med. Irena Jankowska

Najczęstsze nieprawidłowości w badaniach prób wątrobowych u niemowląt: przyczyny i zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego.

prof. dr hab. med. Irena Jankowska

Przerwa

14:40

Sesja IV. Nowości w żywieniu i leczeniu żywieniowym w pediatrii

Mikrobiom jelitowy i jego wpływ na zdrowie dziecka – co możemy zmienić poprzez modyfikację diety?

prof. dr hab. med. Piotr Socha

Suplementy diety – kiedy są warte rozważenia w profilaktyce i leczeniu chorób wieku dziecięcego?

prof. dr hab. med. Piotr Socha

Preparaty mlekozastępcze – jakie, kiedy, jak długo stosować?

dr hab. med. Andrea Horvath

15:55

Zakończenie konferencji. Rozdanie Certyfikatów

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40